Lễ dâng Y Kathina tại chùa Tam Bảo - TP.Đà Nẵng

Lành thay! Chúng con thành tâm kính lễ Chư Phật
Lành thay! Chúng con thành tâm kính lễ Giáo Pháp
Lành thay! Chúng con thành tâm kính lễ Chư Tăng.

NAMO BUDDHÀYA - NAMO DHAMMÀYA – NAMO SANGHÀYA
Đại lễ Tăng Y Kathina năm nay tại chủa Tam Bảo thành phố Đà Nẵng được phát sanh lên do tấm lòng trong sạch kính thành Tam Bảo của GĐ thí chủ Minh Đạt Diệu Thanh và các Thiện Bạn Hữu người Mã Lai và Việt Nam, đồng thời cũng có sự chung hùn công đức phước báu của toàn thể Chư Thiện Nam Tín Nữ đã góp phần làm cho Đại lễ Tăng Y Kathina năm nay tại Chùa Tam Bảo TP.Đà Nẵng được diễn ra trong không khí trang nghiêm và long trọng và thập phần công đức phước báu
Kính nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo, oai lực Chư Thiên, phước báu tu tập của Chư tăng thùy từ gia hộ đến Chư Thí Chủ cùng Chư Quý Phật tử luôn được an lành hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi trí tuệ của Đức Phật đồng đều nhau cả thảy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Tags: , ,
Quý đọc giả thân mến! Những bài viết trong Định Phúc's blog nhằm mục đích cho blog cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện nghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Định Phúc.

0 nhận xét

Leave a Reply

samadhipunno@yahoo.com