XUẤT GIA BA–LA–MẬT (NEKKHAMMAPĀRAMĪ)


Trong một tiền kiếp khi Ðức Phật là Ngài Temiya, Ngài thực hành hạnh Xuất Gia Balamật bằng cách giả làm người ngu độn, không làm được việc gì. Vua cha sai người đánh xe chôn sống Ngài. Temiya biểu hiện một lòng dũng cảm phi thường và sau đó, quyết định sống đời xuất gia.

Câu chuyện hiện tại:
Một ngày nọ, các Tỷ-kheo ngồi tại Chánh pháp đường tán thán công hạnh xuất gia cao cả của đức Thế Tôn. Khi đức Thế Tôn đến hỏi các Tỷ-kheo đang ngồi bàn luận đề tài gì, và khi được biết đề tài ấy, Ngài bảo:
- Không đâu, này các Tỷ-kheo, việc xuất thế của ta ngày nay, sau khi từ bỏ ngai vàng, không có gì kỳ diệu, khi Ta đã thành tựu đầy đủ mười Ba-la-mật. Vì trước kia, ngay khi trí Ta chưa thành tựu và Ta đang tinh tấn đạt đến các hạnh Ba-la-mật, Ta đã rời bỏ ngai vàng và xuất thế.
Rồi theo lời thỉnh cầu của các Tỷ-kheo, Ngài kể câu chuyện quá khứ về tiền thân vị thiên tử què câm - Mūgapakkha Jātaka (Jā. 538) — Còn được gọi là Temiya Jātaka..

Câu chuyện quá khứ:
Hoàng hậu Candādevī của xứ Kāsi làm công đức rất chuyên cần. Một hôm bà cầu tự để sinh thái tử nối nghiệp vua cha. Thiên chủ Sakka khuyên Bồ Tát xuống thế làm con của Hoàng hậu. Vô cùng hoan hỷ, nhà vua đặt tên Thái tử là Temiya, vì hôm Thái tử ra đời trời mưa to trên toàn vương quốc và Thái tử bị ướt đẫm.
Lúc lên một tháng tuổi, Thái tử được đưa vô triều với vua cha và chàng được nghe vua cha xử tội bốn tên cướp. Chàng kinh hãi nghĩ thầm vì làm vua mà vua cha phải mang lấy ác nghiệp. Hôm sau, nằm trên giường che lọng trắng, chàng hồi tưởng các kiếp trước và thời làm vua trị vì Benares trong 20 năm gây nhiều ác nghiệp khiến bị đoạ địa ngục Ussada 20 ngàn năm. Chàng lo sợ mình phải làm vua lần nữa. Bấy giờ, nữ thần trong lọng (mẹ chàng trong tiền kiếp xa xưa) an ủi chàng và khuyên chàng giả què, câm và điếc.
Con ơi, đừng lộ trí thông minh,         Cứ giả ngu đần trước chúng sinh,         Hãy chịu khinh khi từ tất cả,        Cuối cùng con đạt đến quang minh.
Trong suốt 16 năm nhà vua và quần thần tìm cách thử Temiya bằng nhiều cách thức như là thử bằng sữa, bánh, trái cây, đồ chơi, thực phẩm, lửa, voi, rắn, diễn kịch, múa dao, tiếng tù và, tiếng trống, đèn, ruồi, nước tiểu và phẩn, than lửa…
- Cách thử bằng sữa: Đức vua ra lệnh không cho Thái tử bú, để xem Ngài có phải liệt, câm, điếc thật chăng. Nếu không, Ngài phải la khóc trong khi đói khát. Lúc đói nhiều, Thái tử có trí nhớ tự nhắc nhở rằng: "Này Temiya! Sự đói này không bằng thứ ngươi đã bị hành phạt đói khổ trong địa ngục đồng sôi đâu. Nếu ngươi bất thường cử động, la khóc, ngươi sẽ không thoát khỏi ngai vàng, đó là nhân gây nhiều tội ác, rồi phải sa vào địa ngục nữa." Tự khuyên mình như thế, Ngài nhẫn nại với sự đói khổ rồi nằm yên.
- Cách thử bằng bánh: Những người hầu để Thái tử nằm trên long sàng, xung quanh có những đồng nam, rồi đem bánh trưng bày trước mặt gần Thái tử, cho các trẻ con dành nhau ăn. Họ rình xem Thái tử có dành lấy bánh chăng, nhưng Ngài không động đậy.
- Cách thử bằng lửa: Thái tử đã lên năm tuổi, những người hầu bồng Ngài để nằm giữa đám trẻ đang chơi đùa. Bỗng nhiên, họ đốt lá cây, lửa cháy xung quanh làm cho các trẻ em sợ hãi, la hoảng chạy trốn. Nhưng Thái tử vẫn im lặng.
- Cách thử bằng ruồi: Thái tử lên mười ba tuổi. Vua cho thị vệ lấy nước mía thoa vào khắp thân thể Thái tử, rồi bồng Ngài đem để chỗ trống cho ruồi bu mút. Thái tử vẫn chiến thắng với sự khổ, không chút than phiền.
- Cách thử bằng nước tiểu và phẩn: Trải qua hai ngày, Thái tử đại tiểu tiện không ai tắm rửa. Trước cảnh bẩn thỉu, hôi thúi như vậy, nhưng Thái tử không chút khó chịu.
Thất vọng vì đứa con trai của mình, nhà vua truyền lệnh cho quản xa Sunanda đem chôn chàng ngoài nghĩa địa. Trong lúc quản xa đào huyệt, Temiya đến đứng gần nói lên ước nguyện của chàng là sống đời ẩn sĩ. Quản xa hoan hỷ và cũng muốn chọn đời khổ hạnh, nhưng Temiya muốn Sunada trở về báo tin cho phụ vương và mẫu hậu chuyện xảy ra.
Triều đình tìm đến am thất của Đại sĩ Temiya với mục đích rước Thái tử về. Sau khi nghe Đại sĩ thuyết pháp, tất cả đều xuất gia làm ẩn sĩ. Dân chúng trong ba vương quốc cạnh Kāsī noi gương theo bước chân của bậc Đại sĩ Temiya khiến số ẩn sĩ lên cao ngất. Thiên chủ Sakka truyền Thiên tử kiến trúc Vissakamma cất am thất cho mọi người, và hội chúng ẩn sĩ được gọi là Mūgapakka-samāgama.

Nhận diện tiền thân:
Triều thần khi ấy là hội chúng của Đức Phật bây giờ.
Phụ vương mẫu hậu của Temiya chỉ Vua Suddhodana và Hoàng hậu.
Người đánh xe Sunanda là Tôn giả Sāriputta.
Nữ thần trong lọng trắng là Trưởng lão ni Uppalavaṇṇā.

Xuất gia vốn hạnh ly trần
Quyết ra nhà lửa bỏ thân luân hồi
Lợi danh quyến thuộc xa rời
Ðộc cư thanh tịnh sống đời xả ly
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ


Tags: , , ,
Quý đọc giả thân mến! Những bài viết trong Định Phúc's blog nhằm mục đích cho blog cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện nghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Định Phúc.

0 nhận xét

Leave a Reply

samadhipunno@yahoo.com