“NỮ NHÂN” TRONG KINH TẠNG (Định Phúc)

BÀ LA MÔN MAGANDHIYA NHÌN THẤY DIỆN MẠO PHI PHÀM
CỦA ĐỨC PHẬT MUỐN GẢ NGƯỜI CON GÁI XINH ĐẸP CHO NGÀI


Người phụ nữ thường được cho là phái yếu vì do chân yếu tay mềm, do tính tình đa sầu đa cảm nên rất cần được sự che chở và yêu thương của mọi người trong gia đình và sự hỗ trợ ngoài xã hội. Tuy nhiên, không hẳn người nữ nào cũng yếu đuối theo cách nghĩ thông thường. Có những người phụ nữ khi sanh ra có được chút nhan sắc, rồi thêm tài sản, tiền bạc và trí tuệ nữa thì quả thật quá tuyệt vời. Ai mà không thích được như thế.
Trong lịch sử từ xa xưa ghi lại, hoặc trong những câu chuyện văn học, chúng ta thường thấy người phụ nữ có sắc đẹp “nghiêng thành đổ nước” hay là sắc đẹp “chim sa cá lặn”. Đó chính là vũ khí lợi hại nhất của người nữ nhân có được. Vũ khí lợi hại đó chính là sức mạnh của phái yếu để họ có thể chinh phục và chiếm lĩnh trái tim của người đàn ông. Tại sao lại như thế? Chúng ta hãy xem lại đoạn kinh mà đức Phật đã dạy cho các vị Tỳ kheo như sau:
Ta không thấy một sắc nào khác, này các tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như sắc người đàn bà. Này các tỷ-kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông.
Ta không thấy một tiếng nào khác, này các tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như tiếng người đàn bà. Này các tỷ-kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông.
Ta không thấy một hương nào khác, này các tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như hương người đàn bà. Này các tỷ-kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông.
Ta không thấy một vị nào khác, này các tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như vị người đàn bà. Này các tỷ-kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông.
Ta không thấy một xúc nào khác, này các tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như xúc người đàn bà. Này các tỷ-kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông .
Cũng tương tự như trên, nhưng ở một đoạn kinh khác, Thế Tôn đã đề cập đến tám thứ “dây” để người phụ nữ có thể cột trói người đàn ông được.
Với tám hình tướng, này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân. Thế nào là tám?
Này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với sắc; này các Tỷ-kheo nữ nhân trói buộc nam nhân với tiếng cười; này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với lời nói; này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với lời ca; này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với nước mắt; này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với áo quần; này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với vật tặng; này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với xúc chạm.
Với tám hình tướng, này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân. Các loài hữu tình bị khéo trói buộc bởi các hình tướng ấy, giống như trói buộc bởi bẫy sập .
Như vậy, từ nhan sắc của người phụ nữ cho đến lời nói dịu ngọt, êm tai; hương thơm quyến rũ, nồng nàn và ngay cả sự xúc chạm với nhau, tất cả đều là thứ vũ khí lợi hại nhất, có sức mạnh nhất để tấn công vào trái tim của người đàn ông. Đó là những thứ vũ khí mà người nữa có được để họ không trở thành những người yếu đuối như mọi người thường nghĩ. Người nam có sức mạnh của người nam thì người nữ cũng có riêng sức mạnh của họ.
Này các tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của người đàn bà. Thế nào là năm? Sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh .Nhan sắc của nữ nhân có thể làm cho trái tim của bao người điên đảo, từ kẻ bần dân cho đến các hàng vua chúa đều phải lụy với sắc đẹp của bao giai nhân tuyệt sắc. Đây là thứ vũ khí lợi hại nhất mà rất nhiều người phải bị dính “độc hoa tình”. Giàu sang, tiền bạc và của cải cũng là thứ vũ khí giúp sức cho người nữ rất nhiều, và bên cạnh đó là sự giúp sức của bà con họ hàng càng làm cho sức mạnh tăng thêm gấp bội lần. Tuy nhiên, nhan sắc có thể phai tàn theo thời gian, tài sản, bà con có thể sẽ mất đi theo năm tháng, có được con trai (theo quan niệm xa xưa là để thờ cúng ông bà) thì những cái đó không cao quý bằng sức mạnh về giới hạnh của người phụ nữ. Đó là một sức mạnh tiềm tàng bên trong rất đáng được trân quý và gìn giữ. Chính đức hạnh của người nữ sẽ giúp cho họ dễ dàng chinh phục mọi người, là tâm điểm của mọi hoạt động và để lại hình ảnh người phụ nữ có tài có đức trong trái tim những người đàn ông. Và điều đặc biệt hơn nữa đã được Thế Tôn đề cập đến như sau :
Này các tỷ-kheo, người đàn bà không do nhân nhan sắc, không do nhân tài sản, không do nhân bà con hay không do nhân con trai, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ-kheo, người đàn bà do nhân giới hạnh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này .
Chính vì có sức mạnh nên nữ nhân sẽ có được những thành công rực rỡ trong cuộc sống xã hội bên ngoài cho cho đến thành công trong việc tạo dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Vai trò của người nữ càng ngày càng được cải thiện hóa trong vai trò của một nữ chủ nhân, thậm chí có thể điều hành một bộ máy nhà nước, một tập đoàn… và cho đến cơ quan nhỏ nhất chính là gia đình của chính mình.
Những yếu tố có thể giúp người phụ nữ đạt đến sự thành công chính là những điều mà đức Thế Tôn giảng dạy cho nàng Visākhā trong đoạn kinh sau:
Này Visākhā, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời này. Ðời này rơi vào tầm tay của nàng. Thế nào là bốn?
Ở đây, này Visākhā, nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc, biết thâu nhiếp các người phục vụ, sở hành vừa ý chồng, biết giữ gìn tài sản cất chứa. Này Visākhā, thế nào là nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc?
Ở đây, này Visākhā, nữ nhân phàm có những công việc trong nhà, thuộc về len hay vải bông, ở đây, nữ nhân ấy thông thạo, không biếng nhác, tự tìm phương pháp làm, vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt người làm. Như vậy, này Visākhā, là nữ nhân có khả năng khéo làm những công việc. Và này Visākhā, thế nào là nữ nhân biết thâu nhiếp các người phục vụ?
Ở đây, này Visākhā, trong nhà người chồng, phàm có nô tỳ nào, hay người đưa tin, hay người công thợ, nữ nhân biết công việc của họ với công việc đã làm, biết sự thiếu xót của họ với công việc không làm; biết sức mạnh hay sức không mạnh của những người đau bệnh; biết chia các đồ ăn, loại cứng và loại mềm, mỗi người tùy theo từng phần của mình. Như vậy, này Visākhā, là nữ nhân biết thâu nhiếp những người phục vụ. Và này Visākhā, thế nào là nữ nhân sở hành vừa ý chồng?
Ở đây, này Visākhā, nữ nhân, những gì người chồng không vừa ý, dầu cho có vì sanh mạng, nàng cũng không làm. Như vậy, này Visākhā, là nữ nhân sở hành vừa ý chồng. Và này Visākhā, thế nào là nữ nhân biết giữ gìn tài sản thâu hoạch được?
Ở đây, này Visākhā, phàm có tiền bạc, lúa gạo, bạc và vàng người chồng đem về, nữ nhân ấy bảo vệ, phòng hộ chúng, giữ gìn để khỏi bọn ăn trộm, ăn cắp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại. Như vậy, là nữ nhân biết giữ gìn tài sản thâu hoạch được.
Thành tựu bốn pháp này, này Visākhā, nữ nhân thành tựu với sự chiến thắng ở đời. Ðời nay rơi vào trong tầm tay của nàng .
Đó là những yếu tố căn bản nhất để giúp cho người phụ nữ đạt đến sự thành công trong vai trò nội tướng của mình và cũng là để bảo vệ hạnh phúc, gìn giữ tài sản cho gia đình. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề trong hiện tại mà thôi, người phụ nữ có trí tuệ nếu biết suy xét sẽ tìm cách để mình có thể thành đạt được mọi việc ở tương lai nữa.
Này Visākhā, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời sau. Ðời sau rơi vào tầm tay của nàng. Thế nào là bốn?
Ở đây, này Visākhā, nữ nhân đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Và này Visākhā, thế nào là nữ nhân đầy đủ lòng tin?
Ở đây, này Visākhā, nữ nhân có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của như lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn ". Như vậy, này Visākhā, là nữ nhân đầy đủ lòng tin. Và này Visākhā, thế nào là nữ nhân đầy đủ giới đức?
Ở đây, này Visākhā, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này Visākhā, là nữ nhân đầy đủ giới đức. Và này Visākhā, thế nào là nữ nhân đầy đủ bố thí?
Ở đây, này Visākhā, nữ nhân sống ở gia đình với tâm tư từ bỏ cấu uế của xan tham, bố thí rộng rãi, với bàn tay cởi mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, vui thích chia xẻ các vật dụng bố thí. Như vậy, này Visākhā, là nữ nhân đầy đủ bố thí. Và này Visākhā, thế nào là nữ nhân đầy đủ trí tuệ?
Ở đây, này Visākhā, nữ nhân có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với thánh thể nhập đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Như vậy, này Visākhā, là nữ nhân đầy đủ trí tuệ.
Thành tựu bốn pháp này, này Visākhā, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời sau. Ðời sau rơi vào trong tầm tay của nàng .
Để có thể đạt đến sự thành công ở tương lai, người phụ nữ ngoài việc trao dồi phẩm hạnh, đạo đức còn phải tạo cho mình có được niềm tin chân chánh, có được giới đức, có sự xả tài và có được trí tuệ. Để có được những điều đó thì thật không phải là một chuyện một sớm một chiều. Tuy nhiên, nếu có nghị lực và sức mạnh, người nữ sẽ đạt đến sự thành công, sẽ có được một sức mạnh về vẻ đẹp bên ngoài mà còn có được vẻ đẹp về nội tâm.
Đẹp về tâm hồn, đẹp về thể xác mà còn biết gìn giữ hạnh phúc gia đình, lo lắng cho gia đình… tất cả những sức mạnh đó của người phụ nữ chính là thứ vũ khí lợi hại nhất mà người phụ nữ có được.


Tài liệu tham khảo:


Tăng Chi Bộ Kinh I, Chương Một Pháp, Phẩm Sắc, Phần Nữ Sắc.
Tăng Chi Bộ Kinh III, Chương Tám Pháp, Phẩm Lớn, Phần Sự Trói Buộc Của Nữ Nhân.
Tương Ưng Bộ Kinh IV, Chương 3 - Tương Ưng Nữ Nhân, Phẩm Các Sức Mạnh, Phần Nhân.
Tăng Chi Bộ Kinh III, Chương Tám Pháp, Phẩm Ngày Trai Giới, Phần Ở Đời Này.
Tags: ,
Quý đọc giả thân mến! Những bài viết trong Định Phúc's blog nhằm mục đích cho blog cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện nghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Định Phúc.

0 nhận xét

Leave a Reply

samadhipunno@yahoo.com