Tiger Temple

Tiger Temple, or Wat Pha Luang Ta Bua, is a Theravada Buddhist temple in western Thailand that was founded in 1994 as a forest temple and sanctuary for wild animals, among them several tigers, the majority of which are Indochinese tigers. The temple is located in the Saiyok district of Thailand's Kanchanaburi province, not far from the border with Myanmar, some 38 km (24 mi) north-west of Kanchanaburi along the 323 highway.

181200_395094363870536_1869968900_n

298421_251174331595874_1710323911_n

319755_393630434016929_1365263827_n

374420_456957087684263_586213450_n

377785_259075037472470_956489014_n

379845_275546795825294_705133227_n

384811_275571515822822_771026359_n

389162_412438798802759_449756586_n (1)

403786_408227945890511_242290206_n

418547_339830436063596_887981188_n

427885_352368731476433_310887663_n

432043_341007359279237_723965013_n

525944_355326541180652_1336534642_n

tiger_temple_thailand_pic2

tiger_temple_thailand_pic7

tiger_temple_thailand_pic8

tiger_temple_thailand_pic9

tiger_temple_thailand_pic10

tiger_temple_thailand_pic18

tiger_temple_thailand_pic27

Tags: , ,
Quý đọc giả thân mến! Những bài viết trong Định Phúc's blog nhằm mục đích cho blog cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện nghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Định Phúc.

0 nhận xét

Leave a Reply

samadhipunno@yahoo.com