Āsaḷhapūjā's Day - Dhamma's Day

Đức Phật thuyết bài Pháp đầu tiên đến 5 vị đạo sĩ Kiều-trần-như
vào ngày trăng tròn tháng Āsaḷha

Āsaḷhapūjā's Day - Ngày rằm tháng 6 (tháng Āsaḷha) là ngày đánh dấu sự kiện quan trọng trong lịch sử hoằng pháp của Đức Phật. Vào ngày trăng tròn tháng Asalha cách đây 2602 năm (PL. 2557), tại vườn Nai (migadāya) ở Isipattana, Đức Thế Tôn đã thuyết bài pháp đầu tiên đến cho năm vị đạo sĩ nhóm của ngài Koṇḍañña ngày xưa đã từng tu khổ hạnh chung với Ngài. Bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết giảng đã tế độ cho năm vị đạo sĩ trở thành những vị Tăng sĩ đầu tiên trong Phật Giáo với tên gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta). Vì lý do này, ngày trăng tròn tháng 6 còn được gọi là ngày Pháp Bảo - Dhamma's Day.
Phật tử đến chùa vào ngày rằm

Ở Thái Lan, vào ngày này, các Phật tử sẽ đến chùa đặt bát, cúng dường vật thực đến chư Tăng, thọ trì Ngũ giới hoặc Bát quan trai giới, thính Pháp, hành thiền. Những Phật tử nào thọ trì Bát quan trai giới sẽ ở lại chùa học hỏi giáo lý, tu học, thực tập thiền và ở lại trọn đêm đến sáng hôm sau.
Phật tử mang vật dụng đến cúng dường đến chư Tăng nhập hạ tại chùa

Cũng vào ngày này, các Phật tử sẽ mang vật dụng, y tắm mưa, đèn cầy và những nhu cầu sinh hoạt khác cần thiết để cúng dường đến chư Tăng sẽ an cư kết hạ trong ba tháng mùa mưa. Sau ngày này, tức là ngày 16 tháng 6 âm lịch sẽ chính thức bắt đầu nhập hạ của chư Tăng.
Phật tử đến cúng dường và thực hiện nghi thức nhiễu Phật
tại Công viên văn hóa Phật Giáo Thái Lan ở Nakhorn Pathom

Vào buổi tối của ngày Āsaḷhapūjā, chư Tăng và các Phật tử sẽ vân tập vào bên trong chánh điện để tụng kinh lễ bái, trùng tụng lại Kinh Chuyển Pháp Luân và đi nhiễu Phật ba vòng để bày tỏ lòng tôn kính đến Đức Phật. Chư Tăng và Phật tử sẽ mang hoa, nhang và đèn cầy, đi vòng theo phía bên phải của chánh điện ba vòng theo nghi thức truyền thống xa xưa của Ấn Độ như là bày tỏ sự tôn kính đối với Đức Thế Tôn như thuở Ngài còn hiện tiền.
Lễ hội đèn cầy là một lễ hội lớn và nổi tiếng ở Thái cũng được tổ chứ
để đánh dấu ngày trăng tròn tháng 6 tại Thái Lan

Āsaḷhapūjā cũng là một ngày lễ tại Thái Lan, vào ngày này, toàn quốc được nghỉ làm, nghỉ học và có một quy định đặc biệt, đó là cấm bán rượu bia trong ngày này (ngoại trừ trong khách sạn). Lý do vì 95% dân số Thái Lan đều là Phật tử và giới cấm thứ 5 trong 5 giới căn bản dành cho người tại gia cư sĩ là giới tránh xa sự uống rượu và các chất say, vì đây là căn nguyên của sự dể duôi.

TK. Định Phúc


Tags: , , ,
Quý đọc giả thân mến! Những bài viết trong Định Phúc's blog nhằm mục đích cho blog cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện nghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Định Phúc.

0 nhận xét

Leave a Reply

samadhipunno@yahoo.com