MÙA HẠ THỨ 10

Hai nhóm Tỳ khưu xứ Kosambi cãi cọ nhau, Đức Phật khuyên giải nhưng họ không chịu nghe lời, nên Ngài ngự vào khu rừng Pālileyyaka an cư nhập hạ một mình, suốt 3 tháng mùa mưa. Khu rừng Pālileyyaka ở khoảng giữa kinh thành Kosambi và kinh thành Sāvatthi.
Nếu không thiện hữu đồng hành
Đường đời muôn nẻo một mình tốt hơn
Trong lúc Đức Phật ngự tại Kosambi, một vụ tranh luận xảy ra giữa hai nhóm tỳ khưu - một nhóm giỏi về Kinh và một nhóm giỏi về Luật - vì có một vị phạm nhằm một giới nhỏ có liên quan đến cách thức sử dụng phòng vệ sinh. Những người ủng hộ cũng chia làm hai phe. Đức Phật tự thân đứng ra giàn xếp cũng không xong. Hai bên đều tỏ ra có tánh gây gỗ, và niềm bất hòa ngấm ngầm tiếp diễn. 

Lúc Đức Phật thấy không thể can gián các tỳkheo tranh cãi ở Kosambi, Ngài ra đi một mình (không gọi thị giả cũng không nói cho chúng Tăng biết) qua Bālakloṇakāragāma và Pācinavaṃsadāya để đến Pārileyyaka. Ngài trú dưới gốc cây Bhaddasāla trong rừng Rakkhitavanasaṇḍa; tại đây Ngài được một con voi chúa rời bỏ đàn (vì không hoan hỷ với đời sống cộng đồng) đến chăm sóc Ngài.
Cùng với voi còn có một con khỉ đến chăm sóc và dâng mật ong đến cho Ngài dùng; một lần, khỉ rớt từ trên cây xuống chết không bao lâu sau đó và sanh về cõi Tāvatiṃsa. 
Về sau, lúc Tôn giả Ānanda đến với 500 tỳkheo để thỉnh Phật trở về Sāvatthi, voi Pārileyya cung cấp tất cả thức ăn cho đoàn. Lúc Đức Thế Tôn ra về, voi bể tim chết; voi sanh lên cõi Tāvatiṃsa với danh hiệu Pārileyyadevaputta và sống trong cung điện bằng vàng cao 30 lý. 

Xem thêm: Chú giải Kinh Pháp Cú - kệ số 6
Tags: , , ,
Quý đọc giả thân mến! Những bài viết trong Định Phúc's blog nhằm mục đích cho blog cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện nghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Định Phúc.

0 nhận xét

Leave a Reply

samadhipunno@yahoo.com