CUỘC ĐỜI TÔN GIẢ BHADDIYA


Hôm nay, ngày 17/6 âm lịch, ngày thứ ba kể từ ngày Đức Phật thuyết bài kinh Chuyển Pháp Luân đến cho năm vị đạo sĩ thuộc nhóm Pañcavaggiya. Tôn giả Bhaddiya đắc quả Tu–đà-huờn và xuất gia Ehi Bhikkhu!, là vị đệ tử thứ ba của đức Phật và vị Thánh tăng thứ ba trong Tăng đoàn. Về lịch sử cuộc đời và hành trạng của Tôn giả, kinh văn không thấy ghi lại nên rất khó khăn trog việc tìm hiểu về cuộc đời của Ngài. Xin tạm tóm tắt về lịch sử của Tôn giả Bhaddiya như sau:
Tôn giả Bhaddiya là con trai của một gia đình Bà-la-môn trong kinh thành Kapilavatthu, phụ thân ngài là một trong tám vị Bà-la-môn vinh dự được chọn vào xem tướng và đặt tên cho Thái tử.
Khi xưa, lúc tám vị Bà-la-môn sau khi xem tướng Bồ-tát và xác định “Bồ-tát sẽ là vua Chuyển luân hay trở thành bậc Chánh giác khi Ngài xuất gia”, cả 8 vị thỏa thuận: “Khi nghe tin Bồ-tát xuất gia, mỗi gia tộc sẽ có một người xuất gia theo hầu Bồ-tát, để được nghe Pháp từ nơi Ngài”.
Mỗi vị trở về nhà riêng của mình, bảy vị Bà-la-môn cao tuổi nói với thân tộc rằng: “Ta nay đã già, không thể chứng kiến Thái tử Siddhattha con của vua Suddhodana giòng Sākya xuất gia, chắc chắn vị ấy sẽ thành bậc Chánh giác khi Ngài đi xuất gia. Ta có lời giao ước “có một người trong thân tộc xuất gia, để theo hầu Thái tử  Siddhattha khi vị ấy xuất gia. Vậy khi nghe vị ấy xuất gia, thân tộc ta phải có một người xuất gia theo hầu Ngài, để được nghe Pháp bất tử từ vị ấy”.
Khi nghe tin “Thái tử Siddhattha đã xuất gia, Ngài KiềuTrầnNhư tìm đến gia tộc bảy vị Bàlamôn khi xưa, nhắc lại với thân tộc bảy vị ấy “lời giao ước năm xưa”. Hậu duệ bảy gia tộc đồng ý, nhưng khi đến nơi hội chỉ có bốn vị, cả năm người đều xuất gia đạo sĩ thành pañcavaggiya do vị Koṇḍaññ làm trưởng nhóm. cả năm vị xuất gia và đồng tu khổ hạnh với đức Bồ-tát 6 năm trường nhưng cuối cùng bồ-tát từ bỏ đường lối khổ hạnh khiến các vị mất niềm tin và bỏ bồ-tát đi về hướng isipatta.
Sau khi chứng đạt Chánh Đẳng Giác vào ngày rằm tháng Vesākha, Đức Phật du hành đến Isipattana thuyết pháp tế độ các bạn đồng tu thuở xưa. Tôn giả Bhaddiya đắc Sơ quả vào ngày thứ ba và đến ngày thứ sáu thì cả năm vị đều chứng đắc Thánh quả A–la–hán.
Chi tiết về hành trạng cũng như thời gian viên tịch của Ngài Bhaddiya thì không tìm thấy trong kinh điển.


Tags: , , ,
Quý đọc giả thân mến! Những bài viết trong Định Phúc's blog nhằm mục đích cho blog cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện nghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Định Phúc.

0 nhận xét

Leave a Reply

samadhipunno@yahoo.com