NHẪN NẠI BA–LA– MẬT (KHANTIPĀRAMĪ)


Trong một tiền kiếp khi Ðức Phật là Ngài Candakumāra, Ngài thực hành hạnh Kiên Nhẫn Balamật. Ngài bị đánh gần chết nhiều lần, nhưng vẫn chịu đựng. Ðế-thích Sakkha cứu Ngài. Sau đó, Ngài được tôn vinh làm vua xứ Pupphavatī.

Câu chuyện hiện tại:
Trong lúc trú tại núi Gijjhakūta, bậc Đạo Sư đã kể câu chuyện này liên quan đến Devadatta, là kẻ vong ân bội nghĩa, đã nhiều lần hãm hại Thế Tôn. Sau đó, do lời thỉnh cầu của chúng Tỳ-khưu, Thế Tôn đã thuyết lại câu chuyện tiền thân Khaṇḍahāla Jātaka - Chuyện Tế Sư Khaṇḍahāla (Jā. 542).
Câu chuyện quá khứ:
Khaṇḍahāla là Tế sư của Vua Ekarāja ở Pupphavatī. Ông được nhà vua rất trọng dụng nhưng hay ăn hối lộ. Lần nọ, trong một cuộc tranh chấp tài sản, ông xử không phân minh bị Thái tử Candakumāra xử lại. Thái tử được dân chúng hoan nghênh vang dội. Tiến hoan nghênh tới tai vua nên vua phán để cho Thái tử xử án thay tế sư. Bổng lộc của Tế sư đương nhiên bị giảm, nên ông đem lòng thù oán Thái tử.
Một thời, nhà vua mơ ước cõi thiên đàng và hỏi Tế sư Khaṇḍahāla đường lên Thiên giới. Ông trình tấu rằng con đường ấy phải đi qua sự hy sanh của Hoàng hậu, các vương tử, và tài sản quý giá của hoàng cung. Vua Ekarāja chấp thuận lời cố vấn của Tế sư và chuẩn bị mọi sự hy sanh, dầu tâm trí có bị dao động. Khaṇḍahāla không ngần ngại thúc giục và khi gươm kề cổ Candakumāra, Chánh hậu Candā của ông liền cầu xin được chư thiên hộ trì.

Mong các thần, tiên, quỷ chốn đây,
Hãy nghe lời nói của con vầy,
Thực hành nhiệm vụ con giao phó,
Tái hợp con cùng thái tử này.

Tất cả thần tiên ở chốn này,
Con xin quỳ xuống dưới chân ngài,
Hộ phù con trẻ không người giúp,
Thương xót nghe con cầu cứu đây.

Thiên chủ Sakka xuất hiện cứu Candakumāra. Tiếp theo, đám dân chúng phẫn nộ giết chết Tế sư Khaṇḍahāla, đuổi Vua Ekarāja khỏi kinh thành và tôn Candakumāra lên ngôi vua trị vì thiên hạ.
Nhận diện tiền thân:
Devadatta là tế sư Khaṇḍahāla,
Mẫu hậu Mahāmāyā là hoàng hậu Gotamī,
Mẹ của Rāhula là Candā,
Rāhula là Vāsula,
Tỳ-khưu ni Uppalavannā là Selā,
Tôn giả Kassapa thuộc dòng họ Vāma là Surā,
Tôn giả Moggallāna là Candasena,
Tôn giả Sāriputta là vương tử Suriya.
Vua Canda chính là Bồ-tát.


Ðức tu nhẫn nại vạn năng

Nuốt điều cay đắng nuôi phần tinh anh
Chông gai khéo tạo tâm thành
Xưa nay nguyện lớn hành trình gian nguy 
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại TừTags: , ,
Quý đọc giả thân mến! Những bài viết trong Định Phúc's blog nhằm mục đích cho blog cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện nghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Định Phúc.

0 nhận xét

Leave a Reply

samadhipunno@yahoo.com