MÙA HẠ THỨ 6Đức Phật cùng chư Đại đức Tỳ khưu Tăng an cư nhập hạ tại núi Makula trong xứ Magadha. Một sự việc xảy ra, ông phú hộ Rājagaha có một gốc cây trầm đỏ rất quý giá, ông cho thợ tiện một cái bát rồi treo trên một cây cao và thông báo rằng:


- Trong đời này, nếu có vị nào là bậc Thánh Arahán, có thần thông, thì xin vị ấy bay lên lấy cái bát trầm này, tôi sẽ phát sinh đức tin nơi vị ấy.

Sáu nhóm ngoại đạo thường tự cho mình là bậc Arahán có nhiều thần thông, đều đến xin ông phú hộ dâng cái bát trầm ấy, nhưng ông phú hộ thưa rằng:

- Nếu Ngài là bậc Arahán có thần thông, thì xin Ngài bay lên lấy cái bát trầm xuống đây.

Đã 6 ngày qua không có một vị nào bay lên lấy cái bát trầm ấy được. Dân chúng trong thành Rājagaha thầm nghĩ rằng trong đời này không có bậc Thánh Arahán chăng?

Đến ngày thứ 7, Ngài Đại đức Mahāmoggallāna và Ngài Đại đức Piṇḍobhāradvāja đi vào khất thực trong kinh thành Rājagaha, khi nghe tin như vậy, Ngài Đại đứcMahāmoggallāna bảo Ngài Đại đức Piṇḍobhāradvāja bay lên lấy cái bát trầm, để đem lại đức tin cho mọi người.

Ngài Đại đức Piṇḍobhāradvāja hóa phép thần thông bay lên lấy cái bát trầm ấy, rồi bay 3 vòng quanh kinh thành Rājagaha, rồi đáp nhẹ xuống ngôi nhà ông phú hộ. Ông phú hộ phát sinh đức tin trong sạch, thỉnh Ngài vào lâu đài, ngồi trên chỗ cao quý, rồi đảnh lễ Ngài và đón nhận cái bát, cúng dường vật thực ngon lành dâng lên Ngài Đại đức.

Đại đức Piṇḍobhāradvāja trở về chùa, có số đông dân chúng chưa được tận mắt nhìn thấy Ngài biểu diễn thần thông, nên họ kéo nhau đến tìm Ngài, xin Ngài biểu diễn thần thông cho họ xem.

Khi ấy, Đức Thế Tôn biết sự việc xảy ra, nên hội họp chư Tỳ khưu Tăng lại và Đức Thế Tôn quở trách Đại đức Piṇḍobhāradvāja rằng:

- Này Piṇḍobhāradvāja, chỉ có cái bát trầm này, mà con biểu diễn thần thông cho người tại gia xem. Đó không phải là phận sự của Samôn, không làm phát sinh đức tin đối với người chưa có đức tin.

Đó là nguyên nhân đầu tiên, Đức Phật chế định cấm Tỳ khưu không được biểu diễn thần thông cho người tại gia xem. Tỳ khưu nào biểu diễn thần thông, Tỳ khưu ấy phạm giới tác ác (dukkaṭa).

Sau đó, Đức Phật truyền dạy đập bể cái bát trầm ra từng mảnh nhỏ, tán mịn làm thuốc nhỏ mắt cho Tỳ khưu đau mắt.
Tham khảo từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau như Đức Phật và Phật Pháp (HT Narada - Phạm Kinh Khánh dịch Việt), Lịch sử Đức Phật tổ Cồ-đàm (Pháp sư Thongkham), Nền tảng Phật Giáo quyển 1 - Tam Bảo (HT Hộ Pháp), Pali Proper Dictionary (Giáo sư G.P.Malalasekera) đều ghi nhận là Đức Phật đã an cư mùa mưa thứ 6 tại núi Makula theo như Chú giải bộ Phật sử (Buddhavamsa) cũng ghi nhận như thế (Chaṭṭhaṃ makulapabbate) nhưng người viết vẫn có một thắc mắc chưa thể lý giải được. Mong rằng vị nào có sự hiểu biết sẽ giúp dùm giải đáp.
Có nhiều sách nói rằng: sau khi dùng song thông nhiệp phục ngoại đạo, Đức Phật sẽ tiếp tục ngự lên Đạo-lợi thiên để thuyết Vi Diệu Pháp tế độ cho Phật mẫu vào mùa an cư thứ 7. Nếu như vậy thì sự kiện dùng song thông thu phục ngoại đạo làm sao có thể xảy ra vào hạ thứ 6 của Ngài được. Địa điểm an cư thì đã đồng nhất, nhưng sự kiện xảy ra trong mùa hạ thứ 6 này dường như chưa được thỏa đáng về sự logic. Đó là một gút mắc chưa có câu trả lời. Hy vọng chia sẻ ý kiến này sẽ có nhiều vị cùng chia sẻ để học hỏi thêm vậy. Xin chân thành cảm ơn.
Tags: , , ,
Quý đọc giả thân mến! Những bài viết trong Định Phúc's blog nhằm mục đích cho blog cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện nghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Định Phúc.

0 nhận xét

Leave a Reply

samadhipunno@yahoo.com