MÙA HẠ THỨ 7


Đức Phật ngự lên cung trời Tavatimsa (Đạo Lợi). để an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa, thuyết giảng Abhidhammapiṭaka (Tạng Vi Diệu Pháp) để tế độ Phật Mẫu (kiếp hiện tại là một thiên nam Santussita hóa sinh ở cõi trời Đẩu Suất ) chứng đắc được Sơ quả như để đáp đền ân sinh thành với đấng sinh thành.Mỗi ngày Đức Phật trở về quả địa cầu, tóm tắt bài Pháp để cho Đức Sariputta (Xá Lợi Phất) giảng rộng giáo lý ấy cho hàng đệ tử. Tạng Vi Diệu Pháp còn lưu truyền đến nay là bài Pháp đầy đủ chi tiết do Đại Đức Sariputta truyền dạy.

Được biết, cứ 100 năm cõi nhân loại bằng 1 ngày 1 đêm (24 tiếng) trên cõi Tavatimsa, như vậy, làm một phép tính chia, chúng ta có thể được một khoảng thời gian 3 tháng mùa mưa ở cõi người thì trên cõi trời Tavatimsa chỉ bằng một khoảng thời gian là 3 phút 36 giây mà thôi.


Nguồn tham khảo, có thể xem thêm:
- Nền tảng Phật Giáo - Tam Bảo (HT Hộ Pháp)
- Đức Phật và Phật Pháp (HT Narada - bản dịch Phạm Kim Khánh)

- Lịch sử Đức Phật tổ Cồ-Đàm (Pháp sư MahaThongkham)
Tags: , , ,
Quý đọc giả thân mến! Những bài viết trong Định Phúc's blog nhằm mục đích cho blog cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện nghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Định Phúc.

0 nhận xét

Leave a Reply

samadhipunno@yahoo.com