MÙA HẠ THỨ 8


Đức Phật cùng chư Đại đức Tỳ khưu Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa trong khu rừng Bhesakaḷavana vùng Bhaggajanapada để tế độ dân chúng ở thành Suṃsumāragiri.

Khu rừng này có tên là Bhesakaḷavana vì ở đây do nữ dạ xoa tên là Bhesakalā cai quản.

Theo chú giải Trung bộ kinh, lúc thành phố này được xây dựng có con sấu (suṃsumāra) sống trong hồ gần đó phát ra tiếng kêu, nên thành phố được gọi là Suṃsumāragiri. Vương tử Bodhi trị vì đất Bhagga tại Suṃsumāragirī. Trong Suṃsumāragirī có lâu đài Kokanada.

Đức Phật đã từng đến đây vài lần để thuyết pháp tế độ chúng sanh cũng như là chế định học giới cho Tăng chúng.

Xem thêm: Pali Proper Names 
(Giáo Sư G.P. Malalasekera biên soạn)


Tags: , , ,
Quý đọc giả thân mến! Những bài viết trong Định Phúc's blog nhằm mục đích cho blog cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện nghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Định Phúc.

0 nhận xét

Leave a Reply

samadhipunno@yahoo.com